0.1g no Gosan

0.1g no Gosan’s members: vocals – Midorikawa You guitar – Kawamura Tomoyuki guitar – Mizuta Mari bass – Masaki Daisuke ex.drums – Kanzaki Iria